AMACIMIZ VE YETKİMİZ

Ankara Protestan Kilisesi’nin amacı Tanrı’ya tapınmak, O’nun halkını ruhsal açıdan eğitmek, Kurtuluş Müjdesini iman etmeyenlere açıklamak ve inancımızı Kutsal Yazılara göre savunmaktır. Ankara Protestan Kilisesi iman ve uygulamalar konusunda Kutsal Kitap’ı kendisine rehber alan ve onun gerçeklerine ve öğretilerine önem veren bir kilisedir. Rabbimiz İsa Mesih’in Kilise’nin başı olduğuna (Efesliler 5:23) ve bu kilisenin işlerinin Kutsal Kitap’a göre seçilip atanan ihtiyarlar tarafından yönlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ankara Protestan Kilisesi’nin ihtiyarları her zaman Kutsal Kitap’ın yetkisi altındadır. Ankara Protestan Kilisesi inanç yönünden bizimle aynı görüşte olan diğer kiliselerle, ortak ilgi alanlarında ve konularda işbirliği yapabilir. Ankara Protestan Kilisesi, bazı özel durumlarda belirli kiliselerden yardım ve öneri alabilir. Ankara Protestan Kilisesi’nin dışındaki hiçbir kilisenin, kiliseler birliğinin, temsilciler kurulunun veya mezhep birliğinin kararları Ankara Protestan Kilisesi’ni bağlayıcı değildir. Kilisemizi bağlayıcı olan T.C. kanunları ve Kutsal Kitap’tır.

İNANCIMIZIN TEMELİ

İnanç, düzen ve ahlak konularındaki tek yetki Kutsal Kitaptır.(Tevrat, Zebur, İncil) Ankara Protestan Kilisesi’nin İnanç Açıklaması Kutsal Kitap’ın öğretisine göre hazırlanmıştır ve Kutsal Kitap’ın üzerinde tutulamaz. İnanç Açıklaması kilisemizin temel aldığı Kutsal Kitap’taki gerçekleri öğretmektedir ve bu inanç açıklaması hristiyan inancımızın özeti şeklindedir. Tartışmalı durumlarda, inancımızı teyit etmek ve ruhsal doğruluğu öğretmek için bize yardımcı olur.

ZİYARET VE İLETİŞİM

Kilisemiz ve hristiyanlık ile ilgili aklınıza takılan soruları bize sorabilirsiniz. Kilisemizi ziyaret etmek istiyorsanız lütfen telefon ile veya iletişim sayfasını kullanarak ziyaret etmek istediğiniz zamanı belirten bir email atarak randevu alınız.

takvim
-
mezmur 23
takvim
  • 25 Aralık 2015 - Doğuş Bayramı
facebook page